top of page

Algemene voowaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN- Januari 2023

1. Aanvraag tot reservering
Een aanvraag tot reservering wordt standaard maximaal twee dagen in optie genomen. Wanneer er binnen die twee dagen geen definitieve reservering heeft plaatsgevonden behoudt de verhuurder zich het recht voor om de woning aan een andere partij te verhuren.

2. Reservering
Uw reserveringsaanvraag is defintief zodra die door ons schriftelijk, d.w.z. per e-mail, aan u is bevestigd.

3. Betaling en akkoord met voorwaarden
De definitieve bevestiging, zoals omschreven in Art. 2. Reservering, verplicht u om binnen 14 dagen 50% van het totaalbedrag aan ons over te maken. De overige 50% dient u uiterlijk zes weken vóór datum van aankomst te hebben voldaan. Last minutes, d.w.z. binnen vijf weken vóór de begindatum van uw verblijf, dienen meteen bij reservering 100% betaald te worden.
Door de betaling van uw bijdrage voor de huur van ons vakantiehuis gaat u automatisch akkoord met onze ALGEMENE VOORWAARDEN.

4. Annulering door huurder
Bij annulering door de huurder tot 6 weken vóór datum van aankomst vindt er 50% restitutie van het totaalbedrag plaats. Dat wil zeggen, wannneer op het moment van annnulering door de huurder het totaalbedrag betaald is. Is er op moment van annulering slechts 50% van het totaalbedrag betaald, dan volgt er geen restitutie. Bij annulering binnen drie weken vóór datum aankomst vindt geen restitutie meer plaats. Wij raden u aan een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

5. Annulering door verhuurder
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan verhuurder de reservering opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: – dat het huis niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door (natuur)rampen) – dat het huisje niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van het huis door de verhuurder) of een dubbel geplaatste reservering. In dit geval gaat verhuurder over tot terugstorting van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde huurkosten zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor de kosten van eventuele diensten door de (mede)huurder zelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets, autohuur, bootovertocht, bus-/treinreizen e.d.).

6. Beschikbaarheid
De woning is beschikbaar van vrijdag t/m vrijdag. In overleg zijn eventueel andere dagen mogelijk. Aankomst na 15.00 uur, vertrek vóór 10.00 uur.

7. Waarborgsom
Bij aankomst betaalt u € 120,- borg die verrekend wordt met de schoonmaakkosten, mits er niets vermist of door u beschadigd is tijdens uw verblijf. Bij evt. schade of vermissing wordt de borg in zijn geheel geïncasseerd.

8. Aansprakelijkheid
U logeert in onze woning op eigen risico, d.w.z. wij, de eigenaren van De Gouden Boaijum 138, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de door u geleden schade en of letsel opgelopen in ons huis of op ons terrein, in welke vorm dan ook. Bij schade aan onze eigendommen hoger dan het bedrag van de borg, treed de Algemene Wet op Aansprakelijkheid in werking en kan de schade afgehandeld worden via de Aansprakelijkheidsverzekering.

9. Gebruik
U bent van harte welkom gebruik te maken van De Gouden Boaijum 138 voor de duur van uw verblijf. Het ter beschikking stellen en het gebruik van De Gouden Boaijum 138 geschiedt op grond van wederzijds vertrouwen en respect voor onze eigendommen. U dient in dat verband de inventaris van het huis in dezelfde staat achter te laten zoals u het aantrof ten tijde van uw aankomst. Het wordt op prijs gesteld aangebrachte (kleine) schade direct te melden bij de eigenaar vanDe G
ouden Boaijum 138.

10. Bijkomende kosten
Eindschoonmaakkosten € 120,- dient u ter plekke op de dag van aankomst te voldoen.

11. Huisdieren en roken
De G
ouden Boaijum 138 is geheel rookvrij. Roken is derhalve niet toegestaan in de woning. Huisdieren zijn niet toegestaan.

12. Aantal personen
De woning is geschikt voor verblijf van maximaal 6 personen. Het is niet toegestaan met meer dan 6 personen in de woning te logeren.

13. Geen rechten ontlenen
Aan de informatie, foto’s, afbeeldingen en doorlinks zoals vermeld op de website van De G
ouden Boaijum 138 (www.huisjeheeg.nl) kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

bottom of page